L-karnityna skuteczna w leczeniu kurczów mięśniowych u chorych na marskość wątroby

L-karnityna skuteczna w leczeniu kurczów mięśniowych u chorych na marskość wątroby
03.09.2015
Na podstawie: Nakanishi H., Kurosaki M., Tsuchiya K. i wsp.: L-carnitine Reduces Muscle Cramps in Patients With Cirrhosis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2015; 13: 1540–1543
Opracował lek. med. Władysław Januszewicz

Kurcze mięśniowe są dotkliwym powikłaniem marskości wątroby. Ich dokładna etiologia u pacjentów z chorobami wątroby nie jest w pełni poznana, toteż nie opracowano dotychczas skutecznych metod ich leczenia. Jedną z potencjalnych przyczyn powstawania kurczów mięśniowych u pacjentów chorych na marskość wątroby jest zaburzony metabolizm energetyczny i zmniejszona produkcja adenozynotrifosforanów (ATP). Związki te, będące jednym z głównych nośników energetycznych, odgrywają również istotną rolę w procesie relaksacji mięśniowej. L-karnityna (L-ß-hydroksy-γ-N-trimetyloamoniomaślan) poprzez udział w beta-oksydacji kwasów tłuszczowych pośrednio uczestniczy w wytwarzaniu ATP. Dotychczas udowodniono korzystną rolę L-karnityny w leczeniu wczesnej postaci encefalopatii u pacjentów z marskością wątroby. Rola tego preparatu w leczeniu kurczów mięśniowych dotychczas nie była przedmiotem badań.

Badacze z Japonii przeprowadzili pilotażowe badanie obejmujące grupę 42 pacjentów cierpiących z powodu kurczów mięśniowych na podłożu marskości wątroby. Pacjenci otrzymywali L-karnitynę w dawce 300 mg 3 x dziennie (łączna dawka 900 mg) lub 4 razy dziennie (1200 mg) przez 8 tygodni w zależności od decyzji lekarza. Nasilenie oraz czas trwania kurczów mięśniowych oceniany był na podstawie specjalnych kwestionariuszy oraz skali wzrokowo-analogowej VAS.

Wyniki badania wykazały istotną poprawę w zakresie kurczów mięśniowych po 8-tygodniowym leczeniu L-karnityną. Częstość kurczów mięśniowych została zredukowana średnio z 5,1 (±5,9) do 1,7 (±3,0) razy w tygodniu (analiza kwestionariuszy), a nasilenie kurczów mięśniowych uległo zmniejszeniu u 88,1% pacjentów, u 28,6% pacjentów kurcze całkowicie ustąpiły. Warto dodać, że efekt leczenia miał związek z dawką preparatu. W grupie, w której stosowano zwiększoną dawkę całkowitą (1200 mg), redukcja występowania kurczów była wyraźnie większa w porównaniu z grupą stosującą mniejszą dawkę całkowitą preparatu (900 mg) (43,5% vs 10,5%, p=0,37). Nie wykazano żadnych działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem L-karnityny. Warto podkreślić, że badanie ma charakter pilotażowy, objęło małą grupę pacjentów, nie było grupy kontrolnej i randomizacji, pozwala jednak wskazać obiecujący kierunek w leczeniu kurczów mięśniowych u osób cierpiących na marskość wątroby.

L-karnityna skuteczna w leczeniu kurczów mięśniowych u chorych na marskość wątroby

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Quiz

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie leczenia chorób żołądka, przełyku, trzustki? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!