Abstynencja alkoholowa w przewlekłej chorobie wątroby

14.07.2021
prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jak cytować: Hartleb M.: Alkoholowa choroba wątroby. Med. Prakt., 2020; 3: 122–124, 126

Skróty: HCV (hepatitis C virus) – wirus zapalenia wątroby typu C, NAFLD (nonalcoholic fatty liver disease) – niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby,

Czy w każdej przewlekłej chorobie wątroby należy przestrzegać całkowitej abstynencji alkoholowej?

Całkowita abstynencja alkoholowa jest uzasadnionym zaleceniem u chorych z marskością wątroby, niezależnie od jej etiologii. Na wcześniejszych etapach choroby całkowita abstynencja nie jest wymagana, lecz należy przestrzegać chorych przed spożywaniem alkoholu w dawkach dobowych większych niż 20 g, a najlepiej jest zachęcać do rezygnacji z każdej ilości alkoholu spożywanego regularnie. Szczególną ostrożność w spożywaniu alkoholu powinni zachować chorzy z zaawansowaną chorobą wątroby na podłożu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV; niekorzystny wpływ na replikację wirusa), niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD; synergizm mechanizmów patogenetycznych) lub hemochromatozą dziedziczną (nasilenie już istniejącego stresu oksydacyjnego).

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.