„Czarny przełyk” – nietypowa etiologia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

27.05.2022
Black esophagus: an unusual etiology of upper gastrointestinal bleeding
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Dobrowolska
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Uniwersytecki im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu
Polish Archives of Internal Medicine, 2021; 131: 377–378

Tłumaczył lek. Rafał Łakomiec

Jak cytować: Eder P., Dobrowolska A.: Praktyka kliniczna – ciekawe przypadki z Polish Archives of Internal Medicine. „Czarny przełyk” – nietypowa etiologia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Med. Prakt., 2022; 3: 102–103

66-letni mężczyzna został przyjęty na oddział pomocy doraźnej z podejrzeniem ostrego krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wywiad nie wzbudzał niepokoju. Objawy – wymioty i ból brzucha – pojawiły się przed 3 dniami. Dzień przed przyjęciem chory wymiotował świeżą krwią. Przy przyjęciu był stabilny hemodynamicznie, a temperatura ciała była w normie. Badanie przedmiotowe jamy brzusznej ujawniło prawidłową perystaltykę, podczas palpacji tkliwość w nadbrzuszu, bez oporów patologicznych i objawów otrzewnowych. W badaniu per rectum stwierdzono smolisty stolec.


Ryc. 1. Obrazy z gastroskopii ukazujące czarną, cętkowaną pigmentację błony śluzowej z towarzyszącym masywnym białym wysiękiem w środkowej i dalszej części przełyku, typowymi dla ostrej martwicy przełyku („czarnego przełyku”)

W badaniach krwi stwierdzono leukocytozę i prawidłowe stężenie hemoglobiny (18 g/dl) oraz laboratoryjne wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek pochodzenia przednerkowego. Zlecono pilną endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas której uwidoczniono w środkowej i dalszej części przełyku liczne obszary czarnej błony śluzowej z rozlanym białym wysiękiem (ryc. 1). Widoczne były także cechy przepukliny rozworu przełykowego oraz głębokie owrzodzenie w opuszce dwunastnicy (IIc wg klasyfikacji Forresta), ze zniekształceniem i zwężeniem dwunastnicy. Wprowadzenie gastroskopu do dalszego odcinka dwunastnicy było niemożliwe.
Gastroskopia ujawniła typowe makroskopowe objawy ostrej martwicy przełyku (AEN), znanej także jako „czarny przełyk”.1 Jest to rzadka choroba zwykle związana z niewydolnością wielonarządową, hipotensją, sepsą, ostrym zatruciem alkoholem oraz innymi ciężkimi chorobami.1-3 AEN objawia się głównie krwawymi wymiotami i bólem brzucha. Etiologia nie jest znana. Wydaje się jednak, że najważniejszymi czynnikami sprawczymi są miejscowe zmniejszenie przepływu krwi i uszkodzenie chemiczne wywołane przez treść żołądkową.1 Charakterystyczny obraz endoskopowy – czarne przebarwienia błony śluzowej, którym często towarzyszy masywny biały wysięk w środkowej i dalszej części przełyku – umożliwiają ustalenie ostatecznego rozpoznania. Potwierdzenie histopatologiczne nie jest konieczne.1 Leczenie powinno być ukierunkowane na chorobę podstawową, należy zastosować inhibitor pompy protonowej, a także wstrzymać żywienie doustne.1,2

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.