Podejrzenie nowotworu neuroendokrynnego odbytnicy

10.05.2019
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Manometria odbytu i odbytnicy
  • Nowotwór
  • Rak kanału odbytu i brzegu odbytu
  • Guzy zaodbytnicze
  • Zaparcia czynnościowe
  • Samotny wrzód odbytnicy
  • Nowotwór złośliwy a ciąża