Jakie leki biologiczne stosowane są w NChZJ i jakie są do nich wskazania?

27.11.2020
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu