Leki biologiczne w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

26.08.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu

Wybrane treści dla pacjenta: