Sześć chorób skóry występujących u kobiet w ciąży. Wskazówki dotyczące postępowania

28.11.2011
6 skin disorders of pregnancy: a management guide
Matthew Bremmer, Marcia S. Driscoll, Richard Colgan
OBG Management, 2010; 22 (6): 24–33

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacji: Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo 2011/4

KOMENTARZ

dr n. med. Adam Reich
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Autorzy podjęli się omówienia bardzo ciekawego zagadnienia, jakim są dermatozy okresu ciąży. Stanowią one niejednorodną grupę zapalnych chorób skóry o nie w pełni wyjaśnionej etiopatogenezie, które występują jedynie w czasie ciąży lub w okresie połogu. W komentowanej pracy autorzy przedstawili w skrócie najważniejsze cechy kliniczne poszczególnych dermatoz ciążowych, a także zamieścili wskazówki odnośnie do postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku tej grupy chorób. Niewątpliwie zamieszczone informacje będą przydatne wszystkim lekarzom sprawującym opiekę nad kobietami w ciąży. Niemniej jednak warto pamiętać, że u ciężarnych mogą wystąpić także inne choroby skóry typowe dla osób dorosłych. Z tego względu w przypadku stwierdzenia nowych zmian skórnych u kobiety w ciąży wskazane jest skonsultowanie pacjentki przez lekarza dermatologa, zanim ustali się rozpoznanie dermatozy ciążowej.