Częstość stosowania ICSI wzrasta

Częstość stosowania ICSI wzrasta
13.03.2015
opracowano na podstawie: Trends in use of and reproductive outcomes associated with intracytoplasmic sperm injection
Boulet S.L., Mehta A., Dmitry M. i wsp.
JAMA 2015;313:255-263. doi:10.1001/jama.2014.17985