Badanie ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego płodu

24.05.2013
Fetal CNS scanning – less of a headache than you think
Ana Monteagudo i Ilan E. Timor-Tritsch
Clinical Obstetrics and Gynecology, 2012; 55 (1): 249–265

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacji: Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2013/2

KOMENTARZ

dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
Kierownik Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Profesor Hieronim Powiertowski, jeden z nielicznych polskich neurochirurgów często cytowanych w piśmiennictwie światowym, w latach 60. ubiegłego wieku powiedział: "neurologia to wiara bez uczynków". Miał na myśli istniejący kontrast miedzy rozwojem wiedzy neurologicznej w zakresie powstawania i występowania wad wrodzonych układu nerwowego a niemożnością ustalenia metod leczenia i modelu postępowania. Obecnie medycyna diagnostyczna rozwija się dynamicznie, nie obserwuje się natomiast istotnego zwiększenia możliwości terapeutycznych ani wyraźnej poprawy wyników stosowanego leczenia.