Operacje pierwszego wyboru w leczeniu zaburzeń statyki dna miednicy

20.04.2021
prof. Tomasz Rechberger, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Ginekologia i położnictwo 2020 – konferencja w Internecie