Jakie wiadomości na temat wyniku badania ultrasonograficznego, mammografii i rezonansu magnetycznego piersi powinno się przekazywać pacjentkom?

02.03.2022
dr hab. Elżbieta Łuczyńska, Zakład Diagnostyki Obrazowej NSSU, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w okulistyce
  • Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych
  • Choroby piersi
  • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
  • Rak piersi
  • USG układu moczowego
  • Ultrasonografia w prezentacji B
  • Ultrasonografia