Wytyczne postępowania opartego na ryzyku w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych – cz. I. Wytyczne ASCCP

Wytyczne postępowania opartego na ryzyku w przypadku nieprawidłowych wyników testów przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz wykrycia zmian prekursorowych – część I. Uzgodnione wytyczne American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (2019 r.)

19.03.2021
2019 ASCCP Risk-Based Management Consensus Guidelines for Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors
Rebecca B. Perkinsa, Richard S. Guidob, Philip E. Castlec, David Chelmowd, Mark H. Einsteine, Francisco Garciaf, Warner K. Huhg, Jane J. Kimh, Anna-Barbara Moscickii, Ritu Nayarj, Mona Saraiyak, George F. Sawayal, Nicolas Wentzensenm, Mark Schiffmann dla Risk-Based Management Consensus Guidelines Committee
Journal of Lower Genital Tract Disease, 2020; 24 (2): 102–131. DOI: 10.1097/LGT.0000000000000525