Menopauzalny zespół moczowo-płciowy. Stanowisko NAMS

Menopauzalny zespół moczowo-płciowy. Stanowisko North American Menopause Society z 2020 roku

10.08.2021
Menopause: The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement of The North American Menopause Society.
The Journal of The North American Menopause Society, 2020; 27 (9): 976–992. DOI: 10.1097/ GME.0000000000001609