Nudności i wymioty ciążowe oraz niepowściągliwe wymioty ciężarnych

29.06.2021
Nausea/vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum [w:] Vincenzo Berghella, red.: Maternal-fetal evidence based guidelines
Rupsa C. Boelig

Wybrane treści dla pacjenta
  • Krwiste lub fusowate wymioty
  • Cytomegalowirusowe zapalenie przełyku
  • Kamica żółciowa
  • Zakażenie parwowirusem B19 w ciąży
  • Zakażenie bakterią Chlamydia trachomatis w ciąży
  • Pemfigoid ciężarnych
  • Różyczka u kobiet w ciąży
  • Zakażenie narządów płciowych wirusem opryszczki u kobiet w ciąży
  • Zakażenie wirusem cytomegalii w ciąży
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u kobiet w ciąży