Powikłania położnicze w przypadku płodów z wadami wrodzonymi ograniczającymi czas przeżycia dziecka

06.12.2021
Obstetric complications in pregnancies with life-limiting malformations
Paola Quaresima, Tessa Homfray, Elena Greco
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 2019; 31: 375–387

Wybrane treści dla pacjenta: