Bigeminia serca w badaniu EKG - jak postępować?

24.10.2022
dr hab. n. med. Sebastian Stec
Pracownia Elektrofizjologii, Kardioneuroablacji, Ablacji Arytmii i Elektrostymulacji Serca (PEKAAES), Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Sanok

Wybrane treści dla pacjenta:
  • 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (holter)
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Diagnostyka zawału serca
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  • Zespół preekscytacji
  • Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
  • Arytmie komorowe
  • Elektrokardiografia (EKG)
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.