Kiedy wynik posiewu z rany wskazuje na zakażenie?

30.01.2023
prof. dr hab. med. Piotr Heczko
Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Katedra Mikrobiologii
Wydział Lekarski
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zakażenie paznokci bakterią Pseudomonas aeruginosa
  • Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • Gorączka okopowa
  • Krztusiec
  • Riketsjozy
  • Nosacizna
  • Listerioza
  • Trąd
  • Promienica
  • Biegunki wywołane przez patogenne szczepy Escherichia coli