Jakie znaczenie ma biopsja szpiku dla różnicowania choroby Gauchera z nowotworem układu krwiotwórczego?

10.03.2023
prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Kierownik Zakładu Patofizjologii Człowieka w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wybrane treści dla pacjenta:
  • „Ślepa” biopsja opłucnej
  • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
  • Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
  • Ostra białaczka szpikowa
  • Badanie histopatologiczne
  • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!