Aktualizacja praktycznych wskazówek dotyczących prewencji wtórnej udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym – komentarz

Aktualizacja praktycznych wskazówek dotyczących prewencji wtórnej udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym
Komentarz do artykułu z numeru 5/2020

26.04.2021
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki1, dr hab. n. med. Robert Sabiniewicz, prof. GUMed2
1 Klinika Neurologii Dorosłych, Gdański Uniwersytet Medyczny; 2 Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny