Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody wspomagania terapii reperfuzyjnej udaru mózgu

19.10.2021
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
prof. SUM
VII Zabrzańskie Dni Neurologii