Nietypowe manifestacje kliniczne udaru

Ostry zespół przedsionkowy w przebiegu zwężenia tętnicy kręgowej

06.03.2015
dr n. med. Beata Błażejewska-Hyżorek, II Klinika Neurologii IPIN

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zawroty głowy i zaburzenia równowagi
  • Udar mózgu
  • Migotanie przedsionków
  • Endarterektomia