Zespół pokowidowy – odległe następstwa neurologiczne zakażenia SARS-CoV-2

07.07.2021
prof. Konrad Rejdak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
INTERNA 2021 w Internecie – XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych”