Autoimmunologiczne zapalenie mózgu związane z przeciwciałami przeciwko neuronalnym antygenom powierzchniowym – ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna dla lekarza praktyka

03.11.2021
dr n. med. Kamila Żur-Wyrozumska
Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Zakład Dydaktyki Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kliniczny Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie