Wytyczne SCCM/ESICM dotyczące diagnostyki i postępowania w niedoczynności kory nadnerczy związanej z ciężkim stanem klinicznym (CIRCI). Część 2. Sepsa, ARDS, uraz

Wytyczne SCCM/ESICM dotyczące diagnostyki i postępowania w niedoczynności kory nadnerczy związanej z ciężkim stanem klinicznym (CIRCI). Część 2. Sepsa, ARDS, uraz
28.05.2018
Critical Illness-Related Corticosteroid Insufficiency (CIRCI): A Narrative Review from a Multispecialty Task Force of the Society of Critical Care Medicine (SCCM) and the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM).
Annane D., Pastores S.M., Arlt W. i wsp.
Crit. Care Med., 2017; 45 (12): 2089–2098. doi: 10.1097/CCM.0000000000002724. PubMed PMID: 28938251

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.