Odległe wyniki leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka ze stabilizacją po leczeniu pembrolizumabem w badaniach KEYNOTE-001 i KEYNOTE-006

23.03.2022
Omówienie artykułu: Long-term outcomes in patients with advanced melanoma who had initial stable disease with pembrolizumab in KEYNOTE-001 and KEYNOTE-006
Hamid O., Robert C., Daud A. i wsp.
European Journal of Cancer, 2021; 157: 391–402

Przypadki kliniczne przesłane przez użytkowników serwisu

Jeśli chcesz przesłać nam opis przypadku, przygotuj tekst i prześlij na adres redakcji.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań