Postępowanie w przypadku młodych chorych na raka piersi. Aktualne (2012) wytyczne EUSOMA

Postępowanie w przypadku młodych chorych na raka piersi. Aktualne (2012) wytyczne European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)

07.10.2013
Artykuł redakcyjny na podstawie: The European Society of Breast Cancer Specialists recommendations for the management of young women with breast cancer.
Fatima Cardoso, Sibylle Loibl, Olivia Pagani
European Journal of Cancer (2012) 48, 3355–3377

Przygotowali: dr n. med. Andrzej L. Komorowski, dr n. med. Wojciech M. Wysocki, dr n. med. Marek Jasiówka

Skróty: BIRADS - Breast Imaging Reporting and Data System, DCIS - rak przewodowy in situ, EORTC - European Organization for Research and Treatment of Cancer, EUSOMA - European Society of Breast Cancer Specialists, GnRH – gonadoliberyna, LIN - neoplazja zrazikowa wewnątrznabłonkowa, MR - badanie techniką rezonansu magnetycznego, PET - pozytonowa tomografia emisyjna, SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, USG - badanie ultrasonograficzne

Wprowadzenie

W 2011 roku European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA) uznało, że problematyka leczenia młodych chorych na raka piersi wymaga przygotowania odrębnych zaleceń praktyki klinicznej. W tym celu w 2012 roku zorganizowano spotkanie kilkunastu europejskich ekspertów, którzy sporządzili – poddany dogłębnej analizie i korektom – dokument końcowy, przyjęty ostatecznie jako konsensus. W niniejszym opracowaniu, sporządzonym dla czytelników „Medycyny Praktycznej – Onkologii”, omówiono w skrócie wybrane, najważniejsze punkty uzgodnionych zaleceń.

Definicje i podstawowe informacje

1. Autorzy oryginalnych zaleceń EUSOMA w celu zdefiniowania populacji, której dotyczą omawiane zagadnienia, przyjęli, że za „młode” chore na raka piersi uważać należy osoby, u których chorobę tę rozpoznano przed 40. r.ż.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Pemfigoid ciężarnych
  • Toksoplazmoza w ciąży
  • Zakażenie parwowirusem B19 w ciąży
  • Bakteryjna waginoza w ciąży
  • Stan przedrzucawkowy i rzucawka
  • Zakażenie bakterią Chlamydia trachomatis w ciąży
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
  • Badania prenatalne
  • Nowotwór złośliwy a ciąża
  • Różyczka u kobiet w ciąży

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań