Na czym polega konikopunkcja i w jaki sposób wykonuje się ją w warunkach przedszpitalnych?

06.10.2023
mgr Michał Szlagor
Uniwersytet Bielsko-Bialski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Ratownictwa Medycznego

Wybrane treści dla pacjenta
  • Stany przedrakowe krtani
  • Ciało obce w krtani
  • Urazy zewnętrzne krtani
  • Rak krtani
  • Uraz jatrogenny krtani
  • Urazy krtani
  • Niezłośliwy nowotwór krtani
  • Oparzenie krtani