Żywienie dzieci starszych

17.10.2018
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Redaktor Naczelny „Medycyny Praktycznej – Pediatrii”, Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie

dr inż. Joanna Rachtan-Janicka
Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekonomicznej i Towaroznawstwa, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
Przedrukowano z modyfikacjami z: Szajewska H., Horvath A. (red.): Żywienie i leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży. Kraków, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2017

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań