Płynoterapia i choroby współistniejące – krótka ściąga dla każdego praktyka

14.04.2023
lek. Michał Długaszek
Na podstawie: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.63

Płynoterapia, szczególnie na oddziale internistycznym, stanowi wyzwanie dla każdego klinicysty, ponieważ u pacjentów, zwłaszcza powyżej 65. roku życia, można się zetknąć z wieloma chorobami współistniejącymi. Choroby kardiologiczne, nefrologiczne czy też neurologiczne wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu.

Do prowadzenia płynoterapii konieczne jest określenie objętości płynów, szybkości ich podawania oraz składu. Pacjenci, którym mogą zaszkodzić duże objętości płynów to głównie chorzy z niewydolnością krążenia czy nerek. W tych grupach należy również zwracać uwagę na szybkość przetaczanych płynów. Skład przetaczanych płynów ma niewątpliwie znaczenie w przypadku wielu innych jednostek chorobowych, wtórne bowiem zaburzenia elektrolitowe, jak np. zatrzymywanie sodu, mogą wymagać specyficznych preparatów płynów.

W tabeli w zarysie zebrano problemy, jakie podczas płynoterapii stwarzają poszczególne choroby. Zachęcamy do zapoznania się z nią, ponieważ jeśli chcemy leczyć płynami, musimy znać ograniczenia pacjenta. Tabela znajduje się również w aplikacji eMPendium.

Tabela 1. Wpływ chorób współistniejących na płynoterapięa
upośledzenie czynności (niewydolność) serca
 • zwiększona podatność na przewodnienie i przeciążenie sodem, czego następstwem jest zastoinowa niewydolność serca
 • możliwa hipokaliemia spowodowana lekami moczopędnymi i pobudzeniem układu renina–angiotensyna–aldosteron
 • możliwa hiperkaliemia spowodowana przez diuretyki oszczędzające potas, ACEI, ARB
 • ciężka niewydolność serca może prowadzić do niewydolności nerek i/lub wątroby
choroby nerek
 • w ostrych i przewlekłych chorobach nerek może dojść do upośledzenia wydalania albo nadmiernej utraty płynów i elektrolitów
 • przewlekłej niewydolności nerek towarzyszą zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej
choroby i zaburzenia czynności przewodu pokarmowego
 • w wielu stanach chorobowych przewodu pokarmowego dochodzi do dużej utraty płynów i elektrolitów
 • niedrożności jelit może towarzyszyć sekwestracja znacznej ilości płynu bogatego w elektrolity w pętlach jelitowych (w tzw. trzeciej przestrzeni)
choroby wątroby
 • silnie wyrażone zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej z tendencją do znacznego zatrzymywania sodu i wody (złożony mechanizm patofizjologiczny, m.in. hiperaldosteronizm)
 • u wielu chorych dochodzi do umiarkowanego lub ciężkiego upośledzenia czynności nerek (zespół wątrobowo-nerkowy)
choroby układu oddechowego
 • duża utrata płynów podczas oddychania, niemniej wielu chorych jest wrażliwych na przeciążenie płynami
 • często występuje zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH)
 • następstwem niewydolności prawokomorej („serca płucnego”) jest skłonność do zastoju krwi żylnej, niekiedy z powiększeniem i zaburzeniami czynności wątroby
choroby układu nerwowego
 • choroby podwzgórza i przysadki mogą istotnie upośledzić mechanizmy regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej
 • w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego niekiedy stosuje się stężony roztwór NaCl
choroby skóry oparzenia oraz rozległe stany zapalne skóry mogą prowadzić do bardzo dużej utraty płynów
choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego cukrzyca i jej powikłania, choroba Addisona i SIADH mogą być przyczyną znacznych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej
a Przedstawiono w  zarysie problemy, które stwarzają podczas płynoterapii niektóre stany chorobowe.

na podstawie: National Institute for Health and Care Excellence: Intravenous fluid therapy for adults in hospital. NICE clinicalguideline 174. Issued: December 2013. Last update: May 2017.
guidance.nice.org.uk/cg174
Źródło tabeli: Interna Szczeklika 2022/23. Mały podręcznik

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Zakażenie paznokci bakterią Pseudomonas aeruginosa
 • Ziarniniak kwasochłonny twarzy
 • Hipermelanozy
 • Rogowce dłoni i stóp
 • Choroba Dariera
 • Łupież różowy (Giberta)
 • Nefropatia zaporowa
 • Rak z komórek Merkla
 • Pemfigoid ciężarnych
 • Szczelina odbytu
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!