Którzy z pracowników medycznych są obciążeni największym ryzykiem poważnych konsekwencji psychologicznych w dobie COVID-19?

23.11.2021
dr Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków