Złośliwy zespół neuroleptyczny u pacjentki w podeszłym wieku

78-letnia pacjentka z rozwijającym się złośliwym zespołem neuroleptycznym w wyniku łącznego stosowania różnych leków

10.10.2017
dr n. med. Jarosław Woroń1, dr n. med. Marcin Siwek2
1 farmakolog kliniczny, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry, Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2 specjalista psychiatra, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie