Współuzależnienie – wstydliwy problem

21.07.2021
dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz
psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień
Centrum Konsultacyjne AKMED w Warszawie