Jak rozmawiać z młodocianym pacjentem, gdy jest w kryzysie psychicznym?

30.09.2021
mgr Tomasz Bilicki
certyfikowany interwent kryzysowy, psychoterapeuta
Fundacja Innopolis