Jak przedstawiają się plany zwiększenia dostępności specjalistów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży?

02.09.2021
prof. Małgorzata Janas-Kozik
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, ŚUM, Katowice; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu