Porównanie skuteczności leków przeciwpsychotycznych w terapii młodzieży z rozpoznaniem schizofrenii

29.08.2017
Omówienie artykułu: A systematic review and network meta-analysis to assess the relative efficacy of antipsychotics for the treatment of positive and negative symptoms in early-onset schizophrenia
R.C. Harvey, A.C. James, G.E. Shields
CNS Drugs. 2016; 30 (1): 27–39