Myśli i tendencje samobójcze oraz samookaleczenia u nastolatków: rozpoznawanie, prowadzenie rozmowy z pacjentem, postępowanie – cz. 4.

08.06.2021
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, lek. Kamil Kozera
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu