Starzenie się układu immunologicznego okiem immunologa

25.03.2022
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół Sjögrena
  • Niedobory odporności
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Cukrzyca typu 1 o podłożu autoimmunologicznym
  • Ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (zespół Guillaina i Barrégo)
  • Toczniowe zapalenie nerek
  • Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego
  • Zespół miasteniczny Lamberta i Eatona
  • Miastenia
  • Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.