Kolejne szczepionki przeciwko COVID-19 pod oceną EMA

17.02.2021
Małgorzata Ściubisz

Europejska Agencja Leków (EMA) otrzymała formalny wniosek o pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do obrotu (conditional marketing authorisation – CMA) dla szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez Janssen Pharmaceutical Companies należącej do koncernu Johnson & Johnson. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) dokładnie oceni dane dotyczące jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, a opinia naukowa być może będzie gotowa już w połowie marca 2021 roku. Tak szybkie wydanie opinii jest możliwe dzięki temu, że EMA oceniła już niektórych dane w ramach tzw. przeglądu etapowego.

Szczepionka opracowana przez firmę Janssen (w badaniach klinicznych o roboczej nazwie Ad.26.COV2.S lub JNJ-78436725) to preparat oparty na wektorze adenowirusowym niezdolnym do replikacji (adenowirus ludzki typu 26 z ekspresją glikoproteiny S SARS-CoV-2). Jest to jak na razie jedyna szczepionka tak blisko rejestracji stosowna w 1-dawkowym schemacie. Na początku lutego br. w komunikacie prasowym firma Janssen poinformowała o wstępnych wynikach badań bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki, ale oficjalna publikacja jeszcze się nie ukazała (p. Johnson & Johnson podaje wstępne dane o skuteczności swojej szczepionki).

Do tej pory EMA oceniła dane jakościowe i dane z badań laboratoryjnych, a także te dotyczące bezpieczeństwa wektora wirusowego użytego w szczepionce firmy Janssen. Obecnie eksperci zapoznają się z danymi m.in. dotyczącymi skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. Jeśli EMA uzna, że korzyści wynikające ze szczepienia przewyższają potencjalne ryzyko, wyda pozytywną opinię o przyznaniu CMA. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Europejska (KE), najpewniej w ciągu kilku dni od zapoznania się opinią naukową EMA.

Wniosek o CMA złożony przez firmę Janssen to czwarty formalny wniosek w sprawie rejestracji szczepionki przeciwko COVID-19, który wpłynął do EMA. Do tej pory KE wydała pozytywne decyzje w sprawie CMA dla trzech szczepionek: dwóch preparatów mRNA (Comirnaty firmy Pfizer i mRNA Moderny) i „oksfordzkiej” szczepionki wektorowej firmy AstraZeneca.

Firma Janssen złożyła również formalny wniosek o pozwolenie na użycie w wyjątkowej sytuacji (emergency use authorization – EUA) dla swojej szczepionki do amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA). Spotkanie w tej sprawie Komitetu Doradczego ds. Szczepionek i Produktów Biologicznych (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee – VRBPAC) działającego przy FDA zaplanowano na 26 lutego.

EMA poinformowała również, że rozpoczęła przegląd etapowy danych naukowych dotyczących jeszcze dwóch innych szczepionek przeciwko COVID-19: szczepionki zawierającej mRNA kodujące glikoproteinę S SARS-CoV-2 o roboczej nazwie „CVnCoV” opracowanej przez firmę CureVac i białkowej szczepionki podjednostkowej zawierającej nanocząsteczki kompletnej glikoproteiny S SARS-CoV-2 z adiuwantem o roboczej nazwie „NVX-CoV2373” opracowanej przez firmę Novavax.

Aktualnie na całym świecie na etapie badań klinicznych jest 69 szczepionek przeciwko COVID-19, w tym 21 w fazie II/III badań klinicznych.

Piśmiennictwo:

1. EMA receives application for conditional marketing authorisation of COVID-19 Vaccine Janssen. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-receives-application-conditional-marketing-authorisation-covid-19-vaccine-janssen (dostęp: 17.02.2021)
2. EMA starts rolling review of CureVac’s COVID-19 vaccine (CVnCoV). https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-curevacs-covid-19-vaccine-cvncov (dostęp: 17.02.2021)
3. EMA starts rolling review of Novavax’s COVID-19 vaccine (NVX-CoV2373). https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-novavaxs-covid-19-vaccine-nvx-cov2373 (dostęp: 17.02.2021)
4. Janssen Investigational COVID-19 Vaccine: Interim Analysis of Phase 3 Clinical Data Released. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/janssen-investigational-covid-19-vaccine-interim-analysis-phase-3-clinical-data-released (dostęp: 17.02.2021)
5. Draft landscape and tracker of COVID-19 candidate vaccines. 16 February 2021. https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines (dostęp: 17.02.2021)

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań