Wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie

01.10.2021
Małgorzata Ściubisz
ChPL Fluenz Tetra

Zgodnie z zaleceniami Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat włącznie, które wcześniej nie były szczepione przeciwko grypie sezonowej, powinny otrzymać 2 dawki szczepionki (3- lub 4-walentnej) w odstępie co najmniej 4 tygodni. Jeżeli dziecko w przeszłości otrzymało szczepienie, w wybranych przypadkach określonych przez ACIP wystarczające jest podanie 1 dawki aktualnej szczepionki (szczegóły p. Profilaktyka grypy – jakie zalecenia obowiązują w sezonie epidemicznym 2021/2022?).

W poprzednim sezonie epidemicznym grypy pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie u dzieci (p. Wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie). Lekarze zwracali uwagę, że w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) Fluenz Tetra nie określono górnej granicy wieku dzieci, którym należy podać dwie dawki szczepionki (w punkcie 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania” wskazano jedynie, że: „Dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciwko grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej 4 tygodni.”).

Producent nie doprecyzował ChPL Fluenz Tetra przygotowanej na aktualny sezon epidemiczny grypy 2021/2022, dlatego przypominamy, że zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy z Działu Medycznego firmy AstraZeneca, producenta szczepionki:

„(…) szczepionkę Fluenz Tetra należy podać w dwóch dawkach (w odstępie min. 4 tyg.) dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione przeciwko grypie. Dzieci w wieku co najmniej 9 lat powinny otrzymać jedną dawkę, niezależnie od tego, czy były wcześniej szczepione.”

W uzasadnieniu czytamy, że choć ChPL przygotowana na polski rynek nie wskazuje granicy wieku dzieci dla podania dwóch dawek szczepionki Fluenz Tetra, to w części 4.1 „Wskazania do stosowania” widnieje informacja, że produkt Fluenz Tetra należy stosować w oparciu o oficjalne zalecenia. Do takich należą wytyczne ACIP.”

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań