Wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie

01.10.2021
Małgorzata Ściubisz
ChPL Fluenz Tetra

Zgodnie z zaleceniami Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat włącznie, które wcześniej nie były szczepione przeciwko grypie sezonowej, powinny otrzymać 2 dawki szczepionki (3- lub 4-walentnej) w odstępie co najmniej 4 tygodni. Jeżeli dziecko w przeszłości otrzymało szczepienie, w wybranych przypadkach określonych przez ACIP wystarczające jest podanie 1 dawki aktualnej szczepionki (szczegóły p. Profilaktyka grypy – jakie zalecenia obowiązują w sezonie epidemicznym 2021/2022?).

W poprzednim sezonie epidemicznym grypy pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie u dzieci (p. Wątpliwości dotyczące schematu stosowania „żywej” donosowej szczepionki przeciwko grypie). Lekarze zwracali uwagę, że w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) Fluenz Tetra nie określono górnej granicy wieku dzieci, którym należy podać dwie dawki szczepionki (w punkcie 4.2 „Dawkowanie i sposób podawania” wskazano jedynie, że: „Dzieciom, które nie były uprzednio szczepione przeciwko grypie sezonowej, należy podać drugą dawkę w odstępie co najmniej 4 tygodni.”).

Producent nie doprecyzował ChPL Fluenz Tetra przygotowanej na aktualny sezon epidemiczny grypy 2021/2022, dlatego przypominamy, że zgodnie z informacją jaką otrzymaliśmy z Działu Medycznego firmy AstraZeneca, producenta szczepionki:

„(…) szczepionkę Fluenz Tetra należy podać w dwóch dawkach (w odstępie min. 4 tyg.) dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione przeciwko grypie. Dzieci w wieku co najmniej 9 lat powinny otrzymać jedną dawkę, niezależnie od tego, czy były wcześniej szczepione.”

W uzasadnieniu czytamy, że choć ChPL przygotowana na polski rynek nie wskazuje granicy wieku dzieci dla podania dwóch dawek szczepionki Fluenz Tetra, to w części 4.1 „Wskazania do stosowania” widnieje informacja, że produkt Fluenz Tetra należy stosować w oparciu o oficjalne zalecenia. Do takich należą wytyczne ACIP.”

Zobacz także
  • Profilaktyka grypy – jakie zalecenia obowiązują w sezonie epidemicznym 2021/2022?
  • Pamiętajmy o drugiej dawce...

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań