Komunikat Ministra Zdrowia ws. podawania 3. dawki szczepionek przeciwko COVID-19

02.09.2021
Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia). www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa (dostęp: 02.09.2021)

Minister Zdrowia opublikował komunikat w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionek przeciwko COVID-19. W dokumencie wskazano, że zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 zaleca się osobom z upośledzeniem odporności.

Zalecenie to dotyczy takich grup pacjentów jak:

 • osoby w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 • biorcy przeszczepów narządów miąższowych przyjmujący leki immunosupresyjne lub biologiczne,
 • osoby po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych w okresie ostatnich 2 lat,
 • osoby z ciężkim lub umiarkowanym pierwotnym niedoborem odporności
 • osoby zakażone HIV,
 • osoby leczone GKS w dużej dawce lub przyjmujące inne leki mogące hamować odpowiedź immunologiczną,
 • osoby dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę szczepionki należy podać ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego, podstawowego schematu szczepienia przeciwko COVID-19:

 • u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech lub Spikevax firmy Moderna
 • u dzieci w wieku 12–17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech.

Zalecenia te mogą zostać zaktualizowane wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów. Do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech lub Spikevax firmy Moderna), którym zrealizowano 2-dawkowe szczepienie podstawowe. W sytuacji jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób w wieku ≥18 lat. Nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19.

Aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (firmy AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki firmy Janssen/Johnson&Johnson.

Informacje dodatkowe

 • Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię.
 • Jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać ≥2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę.
 • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania dla osób uprawnionych, lekarz może wystawić skierowanie samodzielnie.
 • Wystawienie przez lekarza skierowania na dodatkową (trzecią) dawkę dla osób spoza ww. grup pacjentów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność lekarza.
 • Wymagania dla osób kwalifikujących i wykonujących szczepienia są takie same jak w przypadku każdego innego szczepienia przeciwko COVID-19.
 • W przypadku wątpliwości punkt szczepień może skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

W Komunikacie wyjaśniono również jak prawidłowo zarejestrować w aplikacji gabinet.gov.pl dodatkową, trzecią dawkę szczepionki.

Pełna treść Komunikatu dostępna jest tutaj: www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań