Rezygnacja ze szczepień dzieci mogła się przyczynić do wybuchu epidemii krztuśca

16.06.2014
Nonmedical vaccine exemptions and pertussis in California, 2010
Atwell J.E. i wsp.
Pediatrics, 2013; 132: 624–633

Zwiększoną zapadalności na krztusiec w 2010 roku w amerykańskim stanie Kalifornia uzasadniano m.in. zanikaniem ochrony poszczepiennej, większą czujnością w wykrywaniu zachorowań oraz zmianami w genotypie krążących w populacji szczepów pałeczki krztuśca. Dodatkową przyczyną mogła być również rezygnacja rodziców ze szczepień dzieci przeciwko krztuścowi, wynikająca na przykład z ich przekonań religijnych – niezaszczepienie dziecka nie było zatem uzasadnione obecnością przeciwwskazań do szczepienia. Na podstawie danych California Department of Public Health przeanalizowano przypadki rezygnacji ze szczepień dzieci uczęszczających do przedszkoli w latach 2005–2010 oraz wszystkie potwierdzone zachorowania lub podejrzenia zachorowań na krztusiec zgłoszone od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Porównano rozmieszczenie geograficzne społeczności o dużym odsetku niezaszczepionych dzieci z rozmieszczeniem zarejestrowanych przypadków krztuśca. Średnia częstość rezygnacji ze szczepień z przyczyn nieuzasadnionych medycznie zwiększyła się z 1,6% w roku szkolnym 2005/2006 do 2,4% w roku szkolnym 2009/2010. Zidentyfikowano 2 obszary o dużej liczbie zachorowań na krztusiec oraz 39 skupisk społeczności o dużym odsetku niezaszczepionych dzieci. Społeczności te ponad 2-krotnie częściej zamieszkiwały obszary o dużej zapadalności na krztusiec (OR: 2,47 [95% CI: 2,22–2,75]). W dodatkowej analizie uwzględniającej czynniki demograficznie również wykazano statystycznie istotną zależność (OR: 1,73 [95% CI: 1,53–1,96]). Zapadalność na krztusiec była znamiennie większa na obszarach o dużej częstości rezygnacji ze szczepień niż poza tymi obszarami (incidence rate ratio [IRR]: 1,2 [95% CI: 1,10–1,30]), także po uwzględnieniu czynników zakłócających (IRR: 1,12 [95% CI: 1,02–1,23]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że rezygnacja ze szczepień dzieci z przyczyn innych niż wskazania medyczne mogła być jedną z wielu przyczyn epidemii krztuśca w Kalifornii.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań