Zachorowanie na grypę u kobiet w ciąży ma negatywny wpływ na zdrowie noworodków

02.09.2019
Outcomes of infants born to women with influenza A(H1N1)pdm09
Newsome K. i wsp.
Birth Defects. Res., 2019; 111: 88–95

Opracowała: Małgorzata Ściubisz, Redaktor „Medycyny Praktycznej Szczepienia”

W amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem w danych oceniono wpływ zachorowania kobiet w ciąży na grypę A/H1N1 w czasie pandemii w 2009 roku na zdrowie noworodków. Badanie przeprowadzono w ramach współpracy Centers for Disease Control and Prevention (CDC) z departamentami zdrowia w 5 amerykańskich stanach: Kalifornia, Nowy Jork, Północna Karolina, Utah oraz Waszyngton. Dane do badania uzyskano z oficjalnych baz danych medycznych prowadzonych przez departamenty zdrowia poszczególnych stanów.

W badaniu porównano częstość niepomyślnego przebiegu ciąży i niekorzystnych następstw dla noworodków, tj. porodu przedwczesnego (urodzenie dziecka <37. tc.), urodzenie dziecka, które uzyskało ≤6 pkt w skali Apgar w 5. minucie życia, urodzenie dziecka za małego w stosunku do wieku ciążowego (masa ciała <10. centyla dla wieku ciążowego), urodzenia dziecka z małą masą ciała (<2500 g), u ciężarnych, które chorowały na grypę pandemiczną A/H1N1 w czasie ciąży (490 kobiet), z grupą ciężarnych, które nie chorowały na grypę. Wyróżniono 2 grupy kontrolne: kobiet, które były w ciąży i urodziły dziecko w czasie pandemii grypy AH1N1 w 2009 r. (1446 kobiet) oraz w czasie poprzedniego sezonu epidemicznego (1451 kobiet). Uwzględniono zachorowania na grypę potwierdzoną laboratoryjnie (wykrycie materiału genetycznego wirusa metodą RT-PCR lub izolacja wirusa w hodowli) lub prawdopodobną (dodatni wynik badania w kierunku obecności wirusa grypy typu A, ale ujemny wynik badania RT-PCR w kierunku grypy H1 lub H3). Z badania wykluczono ciężarne, u których potwierdzono grypę typu B.

Wykazano, że kobiety, które podczas ciąży zachorowały na grypę pandemiczną, w porównaniu z kobietami w ciąży, które nie chorowały na grypę w tym samym sezonie epidemicznym, były obciążone większym ryzykiem przedwczesnego porodu (ryzyko względne skorygowane o znane czynniki zakłócające [aRR]: 1,7 [95% CI: 1,3–2,2]), urodzenia dziecka z małą masą ciała (aRR: 1,8 [95% CI: 1,2–2,6]) oraz urodzenia dziecka, które uzyskało ≤6 pkt w skali Apgar w 5. minucie życia (aRR: 4,0 [95% CI: 2,1–7,6]). Znacznie większe ryzyko porodu przedwczesnego, małej urodzeniowej masy ciała noworodka oraz urodzenia dziecka w zamartwicy zaobserwowano również u kobiet, które w czasie ciąży zachorowały na grypę o ciężkim przebiegu, tj. wymagającą hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii (aRR wyniosło odpowiednio: 3,9 [95% CI: 2,7–5,6]), 4,6 [95% CI: 2,9–7,5] oraz 8,7 [95% CI: 3,6–21,2]) lub zakończoną zgonem (aRR wyniosło odpowiednio: 7,9 [95% CI: 5,1–12,4], 9,2 [95% CI: 5,3–16,1] oraz 35,6 [95% CI:17,8–71,1]). Większe ryzyko niepomyślnego przebiegu ciąży dotyczyło również kobiet, które były chore na grypę w czasie porodu.

Podobne wyniki uzyskano w analizie, w której porównano częstość niepomyślnego przebiegu ciąży i niekorzystnych następstw dla noworodków u kobiet, które w czasie ciąży chorowały na grypę pandemiczną AH1N1, z ciężarnymi, które nie chorowały na grypę w poprzednim sezonie epidemicznym. Kobiety ciężarne, które chorowały na grypę pandemiczną, obciążone były większym ryzykiem przedwczesnego porodu (aRR: 1,4 [95% CI: 1,1–1,9]) oraz urodzenia dziecka, które uzyskało ≤6 pkt w skali Apgar w 5. minucie życia (aRR: 2,3 [95% CI: 1,3–3,9]). Znacznie większe ryzyko porodu przedwczesnego, małej urodzeniowej masy ciała noworodka oraz urodzenia dziecka w zamartwicy dotyczyło kobiet, które w czasie ciąży zachorowały na grypę o ciężkim przebiegu, tj. wymagającą hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii (aRR wyniosło odpowiednio: 3,6 [95% CI: 2,4–5,2], 3,6 [95% CI: 2,2–5,7] oraz 5,4 [95% CI: 2,3–12,5]) lub zakończoną zgonem (aRR wyniosło odpowiednio: 8,1 [95% CI: 5,5–11,9], 8,9 [95% CI: 5,3–15,0] oraz 26,6 [95% CI: 13,7–51,4]). Większe ryzyko niepomyślnego przebiegu ciąży dotyczyło również kobiet, które były chore na grypę w czasie porodu. W grupie kobiet, które chorowały na grypę w czasie ciąży, w porównaniu z ciężarnymi, które nie chorowały na grypę, odnotowano podobne ryzyko urodzenia dziecka za małego w stosunku do wieku ciążowego (obserwacja ta dotyczyła obu analiz).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że zachorowanie kobiety w ciąży na grypę pandemiczną 2009 wiązało się ze zwiększonym ryzykiem niepomyślnego przebiegu ciąży i niekorzystnych następstw dla noworodka.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań