Szczepienie MMR zapewniło dość dobrą ochronę przed zachorowaniem na świnkę po kontakcie domowym z chorym

30.07.2014
Mumps vaccine effectiveness and risk factors for disease in households during an outbreak in New York City
Livingston K. A. i wsp.
Vaccine, 2014; 32: 369–374

Na podstawie danych z nadzoru epidemiologicznego zebranych w trakcie epidemii świnki w Nowym Jorku, oceniono czynniki ryzyka zachorowania na świnkę oraz skuteczność rzeczywistą (efektywność) MMR.

W analizie uwzględniono 311 gospodarstw domowych liczących łącznie 2176 mieszkańców. Mediana wieku mieszkańców wyniosła 13 lat (zakres: od urodzenia do 85 lat). Zidentyfikowano 462 zachorowania na świnkę. W 39 (12,5%) gospodarstwach wystąpiły zachorowania wtórne, tj. po kontakcie z chorym domownikiem. W grupie wiekowej 7–17 lat odsetek zaszczepionych co najmniej 1 dawką MMR wyniósł 89,7%, a 2 dawkami – 76,7% (zgodnie z amerykańskim programem szczepień drugą dawkę MMR podaje się w wieku 4–6 lat). U osób, które zachorowały na świnkę po kontakcie domowym z innym chorym, wiek był jedynym czynnikiem ryzyka zachorowania. W porównaniu z młodszymi dziećmi, ryzyko zachorowania u młodzieży było ponad 2-krotnie większe – OR dla grup wiekowych 10–14 i 15–19 lat odpowiednio: 2,4 (95% CI: 1,3–4,7) i 2,5 (95% CI: 1,3–5,0). Ryzyko to nie zależało od liczby otrzymanych dawek MMR, czasu jaki upłynął od podania ostatniej dawki MMR, ani struktury gospodarstwa domowego (wskaźnik zagęszczenia określony jako liczba osób przypadająca na 1 sypialnię). Skuteczność szczepienia MMR obliczono, uwzględniając grupę 44 osób, które po kontakcie domowym z chorym zachorowały na świnkę, oraz grupę kontrolną utworzoną przez 1304 osoby z kontaktu domowego, które nie zachorowały. Skuteczność rzeczywista (efektywność) 1 i 2 dawek MMR w zapobieganiu śwince po kontakcie domowym z chorym wyniosła odpowiednio 82,9 (95% CI: 37,1–95,4) i 86,3% (95% CI: 63,3–94,9).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że skuteczność rzeczywista kompletnego szczepienia MMR sięgająca 86% jest zgodna z wynikami podawanymi w innych publikacjach. Przy zbyt małym odsetku osób zaszczepionych w populacji taka skuteczność może być jednak zbyt mała, aby zapobiec wybuchowi ognisk epidemicznych.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 17 marca 2018 r.: IV Mazowieckie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań