Co wiadomo o bezpieczeństwie trzeciej dawki MMR?

24.02.2021
Adverse events among young adults following a third dose of measles-mumps-rubella vaccine
Marin M. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2020; ciaa1090. doi: 10.1093/cid/ciaa1090

Opracowała Małgorzata Ściubisz, redaktor serwisu „Szczepienia”

W amerykańskim badaniu obserwacyjnym oceniono tolerancję i bezpieczeństwo trzeciej dawki szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) u młodych dorosłych narażonych na zwiększone ryzyko zachorowania na świnkę zgodnie z zaleceniami Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) wydanymi w 2017 roku (p. Zastosowanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko śwince u osób narażonych na większe ryzyko zachorowania na świnkę w okresie epidemii – przyp. red.).

Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku 18–31 lat, które w przeszłości uczestniczyły w badaniu oceniającym immunogenność i bezpieczeństwo drugiej dawki MMR podawanej w wieku 4–6 lat lub 10–12 lat, lub osoby w wieku 18–24 lat z udokumentowanym szczepieniem 2 dawkami MMR. Kryteria wykluczenia obejmowały m.in. zachorowanie na odrę, świnkę lub różyczkę w wywiadzie lub wspólne mieszanie z osobą, która przechorowała odrę, świnkę lub różyczkę, jakiekolwiek inne szczepienie w ciągu ostatnich 30 dni lub szczepienie >2 dawkami MMR. 2 tygodnie przed podaniem trzeciej dawki MMR i 4 tygodnie po jej podaniu oceniano częstość zdefiniowanych wcześniej na podstawie przeglądu piśmiennictwa niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) mogących mieć związek z podaniem MMR, takich jak: gorączka, nieżyt nosa, kaszel, zapalenie spojówek, wymioty, biegunka, obrzęk szczęki, powiększenie węzłów chłonnych, ból stawów i głowy, osutka. Dodatkowo oceniano reakcje miejscowe, w tym: ból, obrzęk i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia.

Ostatecznie w analizie uwzględniono 662 osoby w wieku 18–28 lat (mediana: 20 lat, 56% kobiety), którym podano trzecią dawkę MMR. W ciągu 4 tygodni po szczepieniu ≥1 zdarzenie niepożądane miejscowe lub ogólnoustrojowe zgłosiło 405 (61%) osób. Najczęściej zgłaszanym NOP był ból głowy (35%), nieżyt nosa (25%) i ból w miejscu wstrzyknięcia (23%). W okresie 4 tygodni po podaniu trzeciej dawki MMR, w porównaniu z okresem 2 tygodni przed szczepieniem, częściej zgłaszano ból głowy (różnica ryzyka: 13% [95% CI: 7,5–18,8]), stawów (różnica ryzyka: 10% [95% CI: 6,7–13,2]), biegunkę (7,6% [95% CI: 4,0–11,1]) i powiększenia węzłów chłonnych (6% [95% CI: 2,7–9,4]). Objawy zazwyczaj pojawiały się 3–6 dni po szczepieniu i utrzymywały się przez 1–2 dni. Jeden pacjent ze zdarzeniem mogącym mieć związek ze szczepieniem (pokrzywka) potrzebował porady lekarskiej. Pozostałe analizowane objawy zgłaszano z podobną częstością przed szczepieniem i po szczepieniu. Wystąpienie reakcji miejscowych zgłosiły 163 (25%) osoby, w tym 149 (23%) osób zgłosiło ból w miejscu wstrzyknięcia, 54 (8%) zaczerwienienie, a 21 (3%) obrzęk. Większość osób (93%) oceniła ból w miejscu wstrzyknięcia jako łagodny. Reakcje miejscowe ustępowały w ciągu 1–2 dni.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że większość reakcji miejscowych i ogólnoustrojowych zgłoszonych po podaniu trzeciej dawki MMR miała charakter łagodny i ustępowała samoistnie w ciągu 1–2 dni. Szczepienie było bezpieczne i młodzi dorośli dobrze je tolerowali.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań