Odległa skuteczność skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom w profilaktyce zapalenia ucha wymagającego założenia dreników tympanostomijnych u dzieci

27.01.2014
Omówienie artykułu: Long-term effect of pneumococcal conjugate vaccines on tympanostomy tube placements
I. Sarasoja i wsp.
Pediatr. Infect. Dis. J., 2013; 32: 517–520

Opracowała dr med. Bożena Dubiel

Skróty: i.m. – domięśniowo, ITT – intention-to-treat analysis, mż. – miesiąc życia, PCV – skoniugowana szczepionka przeciwko Streptococcus pneumoniae, PncCRM – 7-walentna PCV skoniugowana z toksoidem błoniczym, PncOMPC – 7-walentna PCV z kompleksem białkowym błony zewnętrznej Neisseria meningitidis jako nośnikiem, PPSV-23 – 23-walentna polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom, RCT – badanie z randomizacją, rż. – rok życia, WZW – wirusowe zapalenie wątroby

Metodyka: kontynuacja badania RCT, analiza ITT, odległa ocena wyników u dzieci w wieku między >24. mż. a 13. rż.

Populacja: 2497 dzieci uczestniczących w latach 1995–1999 w badaniu FinOM

Interwencja I: szczepionka PncCRM (Prevenar) i.m. w 2., 4., 6. i 12. mż. (831 dzieci)

Interwencja II: szczepionka PncOMPC i.m. w 2., 4., 6. i 12. mż. (835 dzieci; w tym w 12. mż. 645 dzieciom podano PncOMPC, a 190 – PPSV-23 [Pneumovax]).

Kontrola: szczepionka przeciwko WZW typu B

Wyniki: W grupie dzieci między 24. mż. a 5. rż., w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono:

  • mniejszą liczbę zabiegów założenia dreników tympanostomijnych u dzieci szczepionych PncCRM (w przeliczeniu na 100 dzieci/rok odpowiednio: 3,39 vs 5,16; skuteczność: 34% [95% CI: 1–52])
  • podobną liczbę zabiegów założenia dreników tympanostomijnych u dzieci szczepionych PncOMPC (w przeliczeniu na 100 dzieci/rok odpowiednio: 4,83 vs 5,16; skuteczność: 6% [95% CI: od –28 do 31]), niezależnie od rodzaju szczepionki podanej w 12. mż.

W grupie dzieci w wieku 5.–12. rż., w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono:

  • podobną liczbę zabiegów założenia dreników tympanostomijnych u dzieci szczepionych PncCRM (w przeliczeniu na 100 dzieci/rok odpowiednio: 0,63 vs 0,56)
  • podobną liczbę zabiegów założenia dreników tympanostomijnych u dzieci szczepionych PncOMPC (w przeliczeniu na 100 dzieci/rok odpowiednio: 0,57 vs 0,56), niezależnie od rodzaju szczepionki podanej w 12. mż.

Wnioski: Szczepienie dzieci PncCRM pozwala zmniejszyć liczbę zabiegów założenia dreników tympanostomijnych u dzieci <5. rż. (o 1,77 zabiegów na 100 osób/rok).

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań