Zgony z powodu anafilaksji – dane z Europejskiego Rejestru Anafilaksji i statystyk krajowych

27.11.2023
Omówienie artykułu: Fatal and Near Fatal Anaphylaxis – Data from the European Anaphylaxis Registry and National Health Statistics
Hoefer V. i wsp.
J Allergy Clin Immunol Pract. 2023 Oct 8:S2213-2198(23)01124-8.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Alergia pokarmowa
  • Kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy): przyczyny, objawy i leczenie
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Próba prowokacyjna donosowa
  • Próby prowokacyjne
  • Choroba posurowicza
  • Alergia na leki
  • Alergia na jad owadów
  • Alergia na leki u dzieci
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)