Łączenie opioidów u chorych na nowotwór

Łączenie opioidów u chorych na nowotwór
06.07.2018
dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM, Kraków

Pytanie nadesłane do redakcji

Jak można łączyć ze sobą opioidy w leczeniu bólu nowotworowego?

Odpowiedziała

dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska
Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM, Kraków

Polecam rekomendacje dostępne na stronie PTBB: "Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii" (Ból 2017; 18 (3): 11-53)

Nie ma wyraźnych różnic pomiędzy morfiną, oksykodonem i hydromorfonem. Przezskórny fentanyl i buprenorfina stanowią alternatywę dla opioidów podawanych doustnie. Jest to szczególnie polecane u chorych, którzy nie mogą przyjmować leków p.o. Jakkolwiek u pacjentów, u których możliwe jest stosowanie leków doustnie, morfina lub oksykodon to leki pierwszego wyboru.

Rotacja opioidów opiera się na założeniu, że poszczególne leki z tej grupy cechuje zróżnicowany efekt analgetyczny, wynikający z różnic w zakresie powinowactwa do receptorów, lipofilności i przenikania przez bariery tkankowe, parametrów farmakokinetycznych oraz niepełnej tolerancji krzyżowej. Oznacza to, iż przy braku skuteczności jednego opioidu, można oczekiwać poprawy podczas stosowania innego.

Łączenie opioidów u chorych na nowotwór

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

  •  Dotychczasowe opinie: 1

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat