Co wiadomo o skuteczności klinicznej i bezpieczeństwie szczepionki mRNA-1273 (Spikevax) przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat?

15.03.2023
Omówienie artykułu: Evaluation of mRNA-1273 vaccine in children 6 months to 5 years of age
Anderson E.J. i wsp.
The New England Journal of Medicine, 2022. doi: 10.1056/NEJMoa2209367

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz
Skróty: analiza mITT* (modified intention to treat analysis) – zmodyfikowana analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, analiza per protocol – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania, CI* (confidence interval) – przedział ufności, CDC – Centers for Disease Control and Prevention, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, ECMO – pozaustrojowa oksygenacja przezbłonowa, MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children) – wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związany z SARS-CoV-2, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, RCT* (randomized clinical trial) – badanie z randomizacją, RT-PCR (reverse-transcriptase polymerase-chain-reaction) – reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Wnioski: W ciągu około 3-miesięcznej obserwacji szczepionka mRNA-1273 (Spikevax) o około połowę zmniejszała ryzyko zachorowania na objawową COVID-19 potwierdzoną laboratoryjnie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat i charakteryzowała się korzystnym profilem bezpieczeństwa.

Metodyka: RCT przeprowadzone w 87 ośrodkach w USA i Kanadzie, podwójnie ślepa próba, analiza per protocol i analiza ITT, mediana okresu obserwacji wyniosła około 3,4 miesiąca po pierwszej dawce szczepionki i 2,4 miesiąca po drugiej dawce szczepionki u dzieci w wieku 2–5 lat oraz 3,3 miesiąca po pierwszej dawce szczepionki i 2,3 miesiąca po drugiej dawce szczepionki u dzieci w wieku 6–23 miesięcy; analizowano dane zebrane do 21 lutego 2022 r. (tzn. w okresie dominacji wariantu Omikron w analizowanej populacji)
Populacja: 6388 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, w tym 4038 dzieci w wieku 2–5 lat (mediana wieku 3 lata, 50,9% chłopców) i 2360 dzieci w wieku 6–23 miesięcy (mediana wieku 16 mies., 49,2% chłopców) ogólnie zdrowych lub z dobrze kontrolowanymi przewlekłymi chorobami towarzyszącymi (np. astma, cukrzyca), w przypadku niemowląt w wieku 6–12 miesięcy kwalifikowano tylko dzieci urodzone w fizjologicznym terminie porodu (≥37. tc.) z urodzeniową masą ciała ≥2500 g; kryteria wykluczające: choroba o ostrym przebiegu lub gorączka (≥38°C) w dniu kwalifikacji do badania lub w ciągu 24 h przed nią, potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 lub ekspozycja na zakażenie w ciągu 14 dni przed szczepieniem, wrodzone lub nabyte niedobory odporności (z wyjątkiem zakażenia HIV), podejrzenie aktywnego zapalenia wątroby, zaburzenia krzepnięcia będące przeciwwskazaniem do wstrzyknięć domięśniowych, anafilaksja, pokrzywka lub jakakolwiek inna reakcja alergiczna po podaniu szczepionki wymagająca interwencji medycznej w wywiadzie, drgawki gorączkowe w wywiadzie, nowotwór złośliwy w wywiadzie, przyjmowanie leków immunosupresyjnych lub immunomodulujących przez >14 dni w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed rekrutacją (w przypadku glikokortykosteroidów prednizon w dawce ≥1 mg/kg mc./24 h lub ≥10 mg/24 h przy mc. >10 kg, lub równoważna dawka innego preparatu), immunoglobuliny lub preparatów krwi w ciągu 3 miesięcy przed rekrutacją
Interwencja: 2 dawki (każda zawierająca po 25 µg mRNA**) szczepionki mRNA-1273 podawane i.m. w schemacie 0, 28 dni – 4038 dzieci (grupa eksperymentalna [szczepiona])
Kontrola: placebo – 2350 dzieci
Wyniki: W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. do badania zakwalifikowano 6388 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, które przydzielono losowo do jednej z 2 grup (szczegóły – p. wyżej). Ponad 96% uczestników otrzymało 2 dawki szczepionki.
Skuteczność kliniczną szczepionki mRNA-1273 w zapobieganiu objawowej COVID-19 potwierdzonej laboratoryjnie (≥1 [definicja wg CDC] lub ≥2 [definicja z badania COVE] z następujących objawów: gorączka ≥38°C, dreszcze, kaszel, duszności niezależnie od czasu utrzymywania się, ogólne zmęczenie, ból mięśni lub całego ciała, ból głowy, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, ból gardła, nudności lub wymioty, biegunka lub zmniejszone łaknienie + dodatni wynik badania RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 [w próbce pobranej z dróg oddechowych]), zakażeniom SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu serologicznego w kierunku przeciwciał przeciwko białku N [nukleokapsydu] lub badania RT-PCR niezależnie od objawów COVID-19 u osób bez zakażenia SARS-CoV-2 wyjściowo lub w przeszłości) i bezobjawowym zakażeniom SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu serologicznego w kierunku przeciwciał przeciwko białku N [nukleokapsydu] lub badania RT-PCR u osób bez objawów klinicznych) oceniono w grupie:

  • 4038 dzieci w wieku 2–5 lat oraz 2360 dzieci w wieku 6–23 miesięcy bez zakażenia SARS-CoV-2 wyjściowo lub w przeszłości, które otrzymały ≥1 dawkę szczepionki lub placebo (analiza mITT)
  • 3930 dzieci w wieku 2–5 lat oraz 2129 dzieci w wieku 6–23 miesięcy bez zakażenia SARS-CoV-2 wyjściowo lub w przeszłości, które otrzymały 2 dawki szczepionki lub placebo (analiza per protocol).

Wykazano, że w okresie dominacji wariantu Omikron u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat 2 dawki szczepionki mRNA-1273 (Spikevax) zmniejszyły o około 50% ryzyko zachorowania na objawową COVID-19 potwierdzoną laboratoryjnie oraz ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. Wyniki – p. tab. 1.

Tabela 1. Skuteczność kliniczna szczepionki mRNA-1273 (Spikevax), w porównaniu z placebo, w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 lub zachorowaniom na objawową COVID-19 potwierdzoną laboratoryjnie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat
Punkty końcowe Dzieci w wieku 2–5 lat Dzieci w wieku 6–23 mies.
Grupa szczepionaa Grupa kontrolnaa Skuteczność (95% CI) Grupa szczepionaa Grupa kontrolnaa Skuteczność (95% CI)
analiza per protocolb
COVID-19 potwierdzona laboratoryjnie wg definicji CDC 119 (4,6) 61 (7,1) 36,8% (12,5–54,0) 51 (3,4) 34 (6,6) 50,6% (21,4–68,6)
COVID-19 potwierdzona laboratoryjnie wg definicji z badania COVE 71 (2,7) 43 (5) 46,4% (19,8–63,8) 37 (2,4) 18 (3,5) 31,5% (od -27,7 do 62,0)
zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone laboratoryjnie (objawowe lub bezobjawowe) 198 (7,6) 93 (10,8) 31,5% (11,4–46,7) 81 (5,4) 45 (8,8) 40,5% (12,3–59,2)
bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone laboratoryjnie 79 (3) 33 (3,8) 22,9% (od -19,5 do 49,3) 32 (2,1) 11 (2,1) 3,8% (od -111,5 do 52,8)
analiza ITTc
COVID-19 potwierdzona laboratoryjnie wg definicji CDC 143 (5,4) 76 (8,6) 39,6% (19,1–54,6) 72 (4,7) 43 (8,4) 45,8% (19,0–63,4)
COVID-19 potwierdzona laboratoryjnie wg definicji z badania COVE 90 (3,4) 53 (6) 45,3% (21,6–61,4) 53 (3,5) 24 (4,7) 27,8% (od -22,3 do 56,2)
zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone laboratoryjnie (objawowe lub bezobjawowe) 257 (9,6) 125 (14,1) 34,6% (18,3–47,3) 120 (7,9) 58 (11,3) 32,8% (6,4–51,3)
bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone laboratoryjnie 114 (4,3) 49 (5,5) 25,9% (od -5,8 do 47,4) 48 (3,2) 15 (2,9) 3,9% (od -99,8 do 42,8)
a Liczba (%) osób, u których rozpoznano dany punkt końcowy (definicje – p. tekst).
b Uwzględniono zakażenia lub zachorowania, które wystąpiły ≥14 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki lub placebo.
c Uwzględniono zakażenia lub zachorowania, które wystąpiły po podaniu drugiej dawki szczepionki lub placebo.
strona 1 z 2
Zobacz także
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!