Czy szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA wpłynęło na ogólne ryzyko zgonu u osób w wieku ≥70 lat?

06.03.2023
Short-term safety of COVID-19 mRNA vaccines with respect to all-cause mortality in the older population in Norway
Lopez-Doriga Ruiz P. i wsp.
Vaccine, 2022: S0264-410X(22)01367–6. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.10.085

W norweskim populacyjnym badaniu kohortowym z prospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA wpływało na ogólne ryzyko zgonu (tzn. niezależnie od przyczyny) u osób starszych.

Wyjściową populację stanowiły osoby, które w momencie rozpoczęcia programu powszechnych szczepień przeciwko COVID-19 w Norwegii (grudzień 2020 r.) miały ≥70 lat. W okresie od 27 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku osoby, które otrzymały ≥1 dawkę szczepionki mRNA, kwalifikowano do grupy szczepionej przeciwko COVID-19 i dobierano do niej losowo osobę nieszczepioną, dopasowaną m.in. pod względem płci, wieku (5-letnie grupy wiekowe), rodzaju udzielanych im świadczeń opieki pielęgnacyjnej (brak świadczeń, świadczenia w warunkach domowych, krótko- lub długoterminowe świadczenia w placówkach przewlekłej opieki pielęgnacyjnej), wskaźnika chorób współistniejących Charlson (pozwala oszacować ryzyko zgonu w określonym czasie u osób z przewlekłymi chorobami współistniejącymi), statusu zakażenia SARS-CoV-2. W celu oceny ogólnego ryzyka zgonu porównano częstość zgonów w grupie szczepionej przeciwko COVID-19 i nieszczepionej (kontrolnej) w okresie 21 dni.

Ostatecznie w badaniu uwzględniono 688 152 osoby (56,3% kobiet) w wieku ≥70 lat (śr. 79,9 lat, 78% w wieku do 84 lat), w tym 308 917 osób szczepionych przeciwko COVID-19 preparatem mRNA (głównie Comirnaty – 92,7%) i 308 917 osób nieszczepionych (grupa kontrolna). Większość uczestników badania nie wymagała pomocy w zakresie samoopieki (ze świadczeń przewlekłej opieki pielęgnacyjnej korzystało 6% osób). Zakażenie SARS-CoV-2 w wywiadzie potwierdzono u 0,4% osób.

Wykazano, że w 21-dniowym okresie obserwacji szczepienie przeciwko COVID-19 nie zwiększało ryzyka zgonu u osób w wieku ≥70 lat. Stwierdzono, że u osób szczepionych, w porównaniu z nieszczepionymi, ogólne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny w ciągu 21 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki mRNA było o 78% mniejsze (aHR: 0,28 [95% CI: 0,24–0,31]). Podobny efekt ochronny szczepienia przeciwko COVID-19 stwierdzono w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń opieki pielęgnacyjnej i wieku, choć był największy wśród pensjonariuszy placówek przewlekłej opieki pielęgnacyjnej (aHR: 0,19 [95% CI: 0,15–0,24]) i osób w wieku ≥90 lat (aHR: 0,26 [95% CI: 0,21–0,33]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko COVID-19 nie zwiększyło ryzyka zgonu z przyczyn ogólnych w krótkim okresie po szczepieniu.

Zobacz także
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!