Szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u dzieci – czy są skuteczne i bezpieczne?

14.08.2023
Assessment of efficacy and safety of mRNA COVID-19 vaccines in children aged 5 to 11 years: a systematic review and meta-analysis
Watanabe A. i wsp.
JAMA Pediatr., 2023: e226243. doi: 10.1001/jamapediatrics.2022.6243

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz

Skróty: CI (confidence interval) – przedział ufności, COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, NOP – niepożądany odczyn poszczepienny, OP – niepożądany odczyn poszczepienny, OR (odds ratio) – iloraz szans, RCT (randomized clinical trial) – badanie z randomizacją, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2

W przeglądzie systematycznym z metaanalizą oceniono skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem mRNA u dzieci w wieku 5–11 lat.

Przeszukano 2 elektroniczne bazy publikacji medycznych (PubMed, Embase) za okres do września 2022 r. Do przeglądu zakwalifikowano badania spełniające następujące kryteria: (1) publikacja w recenzowanym czasopiśmie naukowym, (2) metodyka: RCT lub badania obserwacyjne z grupą kontrolną, (3) populacja: dzieci w wieku 5–11 lat, (4) interwencja: szczepienie przeciwko COVID-19 preparatem mRNA, kontrola: placebo lub brak szczepienia, (5) punkt końcowy: objawowe lub bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2, zdarzenia niepożądane. Analizę przeprowadzono zgodnie z wytycznymi PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalyses).

Ostatecznie do przeglądu systematycznego i metaanalizy zakwalifikowano 2 RCT i 15 badań obserwacyjnych z grupą kontrolną, w tym 12 kohortowych i 3 badania kliniczno-kontrolne obejmujące łącznie 10 935 541 dzieci szczepionych (mediana lub średnia: 8–9,5 lat; 46–55,9% dziewczynek) i 2 635 251 dzieci nieszczepionych (mediana lub średnia: 7–9,5 lat; 44,3–51,7% dziewczynek). Mediana okresu obserwacji w badaniach wynosiła 7–90 dni. Większość badań przeprowadzono w okresie dominacji wariantu Omikron SARS-CoV-2 (13 badań), pozostałe w okresie dominacji wariantu Delta i Omikron (2 badania) lub Delta (2 badania).

W 2 RCT i 11 badaniach obserwacyjnych oceniane punkty końcowe porównano w grupie dzieci szczepionych przeciwko COVID-19 preparatem mRNA i dzieci nieszczepionych. Wykazano, że 2 dawki szczepionki mRNA, w porównaniu z brakiem szczepienia, zmniejszały ryzyko: objawowego lub bezobjawowego zakażenia SARS-CoV-2 o 53% (OR: 0,47 [95% CI: 0,35–0,64]; 6 badań, wysoka jakość danych), objawowego zakażenia SARS-CoV-2 o 47% (OR: 0,53 [95% CI: 0,41–0,70]; 6 badań, wysoka jakość danych), hospitalizacji z powodu COVID-19 o 68% (OR: 0,32 [95% CI: 0,15–0,68]; 4 badania, umiarkowana jakość danych) oraz wieloukładowego zespołu zapalnego dzieci o 95% (MIS-C; OR: 0,05 [95% CI: 0,02–0,10]; 2 badania, umiarkowana jakość danych). Skuteczność szczepionek mRNA w zapobieganiu objawowemu zakażeniu SARS-CoV-2 w okresie dominacji wariantu Omikron była mniejsza niż w okresie dominacji wariantu Delta i wyniosła odpowiednio 89% (OR: 0,11 [95% CI: 0,05–0,25]) i 38% (OR: 0,62 [95% CI: 0,49–0,79]).

strona 1 z 2
Zobacz także
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!